Kvinner: Krev deres rett!

I mange år har menn samarbeidet for å få viktige politiske posisjoner. Derfor bør kvinnene gjøre akkurat det samme.

Det er ikke vanskelig å forstå at mange kvinner får nok av politikken. For noen kan løsningen være å bruke de samme maktmidlene som det motsatte kjønn. Av og til bør man sette hardt mot hardt for å få gjennomslag.

Gutteklubben Grei

Gutteklubben Grei har i alle år jobbet for å sikre seg mest mulig makt. Menn går sammen om å sikre seg selv, og bruker de maktmidler som finnes. Disse alliansene gjør at det blir vanskelig for kvinner å komme inn i politikken. Det er et stort problem at mange menn utestenger kvinnene fra de viktige samtalene. Så hva om man snur alt på hodet?

Gjøre det samme

I dag er det 39 prosent kvinneandel i landets kommunestyrer. Dette er på ingen måte godt nok, og langt unna det gylne målet på 50 prosent. Likevel er det såpass mange kvinnelige representanter at disse utgjør et stort maktpotensiale. Det er ikke noe i veien for at kvinner allierer seg, og bruker sin makt på samme måte som mange menn. Noen ganger er det nødvendig å sette hardt mot hardt. Om ikke mennene vil endre seg så må man møte dem med samme behandling. De må få kjenne på hvordan det er å bli møtt med denne typen oppførsel.

Kvinnemakt

Kvinnene bør kreve sin rett, og stå sammen for mer likestilling. Det er ikke mulig å komme bort fra at en så stor del av representantene kan ha mye innflytelse. I noen politiske partier finnes det egne nettverk for kvinner. Her kan man knytte nyttige kontakter, og få støtte og hjelp fra andre. Det er ikke noen grunn til at slike nettverk bare skal finnes innenfor partiene. Kvinner kan skape tilsvarende allianser på tvers av de politiske skillelinjene. Da kan alle kvinnene i et kommunstyre samarbeide om saker som er viktige for dem. På denne måten kan man komme forbi partigrensene, og få gjennomslag for mange saker. Mulighetene er der, og det er all grunn til å gripe dem med begge hender.

Det politiske spillet

Kvinner bør tørre å spille det politiske spillet på samme måte som menn. Man må huske på at om man ikke bruker makt så vil noen andre gjøre det. Det kan noen ganger gå hardt for seg i politikken. Mange spiller et kynisk spill, og det er ikke lett å navigere det politiske terrenget. Noen ganger kan man bli direkte sjokkert over hva som utspiller seg i kulissene. Kvinnene bør møte denne kulturen med minst like sterke virkemidler. Gutteklubben Grei bør bekjempes på alle måter.

Det er ingen tvil om at det er for få kvinner i viktige posisjoner i lokaldemokratiet. Likevel kan man få gode resultater ved å gå sammen i kvinnelige nettverk. Kvinner bør i større grad benytte muligheten til å samarbeide på tvers av partigrensene. Da vil Gutteklubben Grei endelig få den motstanden som er nødvendig for å skape en mer likestilt politisk kultur.