Kjønnskvotering er løsningen!

Det er altfor få kvinner som deltar i kommunepolitikken. Partiene skylder på mange forskjellige forhold, og er lite villige til å forplikte seg til endringer. Derfor bør vi innføre kjønnskvotering på alle valglister.

Det er ingen virkemidler som er mer effektive enn kjønnskvotering. Da gir man ikke partiene noen mulighet til å velge bort kvinnene.

Et demokratisk problem

Det er vesentlig færre kvinner enn menn som blir valgt inn i kommunepolitikken. Dette er et demokratisk problem som hindrer likestillingen. Det er ikke akseptabelt at halvparten av landets befolkning ikke er tilstrekkelig representert i lokaldemokratiet. Dette gjør at kvinnene ikke får gjennomslag for sine saker på samme måte som det motsatte kjønn. Det skaper også en aksept for at det er slik det er i Norge. Dette fører til negative holdninger som fører til mer diskriminering.

Partiene har ansvaret

Det er partiene som har ansvaret for at de ikke rekrutterer nok kvinner til sine valglister. De bør helt klart gjøre en mye bedre jobb for å få kvinner til og stille til valg. Dessverre virker det som om de ansvarlige personene har uendelig mange unnskyldninger for hvorfor ting er som de er. De politiske partiene viser liten vilje til å løse problemene. Derfor må man snart innse at de ikke er villige til å følge opp sitt eget ansvar. Først da kan man finne løsninger som faktisk fungerer.

Kvotering

Tiden er kommet for å benytte hardere virkemidler for og sørge for kvinnelig representasjon. Det nytter ikke å vente på at partiene skal rydde opp i situasjonen. Staten må selv sørge for at det ikke lenger er mulig å stenge kvinner ute av listene ved kommunevalget. Man bør innføre obligatorisk kjønnskvotering for alle politiske partier som stiller med lister ved disse lokalvalgene. Her kan man gå så langt som å kreve 50 prosent kvinneandel, og at halvparten av de øverste plassene tildeles kvinner. Da vil man få dramatiske endringer i kjønnsfordelingen ved neste valg. Dette må til for å sikre at hele det norske folket er representert på en god måte.

En trist situasjon

Det verste med dagens situasjon er at mange av partiene ikke en gang erkjenner at den manglende kvinnelige representasjonen er et problem. Enkelte partier har selv innført kjønnskvotering av egen fri vilje. Dessverre er det mange andre politiske partier som motsetter seg dette på de sterkeste. Likevel har de ikke klart å gjøre noe med problemet ved hjelp av andre midler. Derfor må de nå tvinges til å innse at kvotering er eneste mulighet. Kjønnskvotering vil føre til at flere kvinner får et ord med i laget. Dette er sunt for alle partier.

Tiden har vist at ingenting løser seg selv. Man må innføre konkrete tiltak for å gå flere kvinner muligheten til å delta i kommunepolitikken. I dag møter kvinnene et mannsvelde som det er vanskelig å forholde seg til. Mangelen på likesinnede kvinner gjør at de ikke føler seg hjemme i de politiske partiene. Kjønnskvotering vil skape en mye mer likestilt politisk kultur. Da vil politikken bli mer attraktiv for flere kvinner, og de positive endringene vil endelig komme.