Inga Marte Thorkildsen

 

Inga Marte Thorkildsen er en fremtredende politiker i Sosialistisk Venstreparti. Hun har vært engasjert i samfunnsspørsmål siden ungdomstiden.

Inga Marte Thorkildsen er et kjent navn for de fleste nordmenn. Hun har hatt mange forskjellige roller i politikk.

Oppvekst

Inga Marte Thorkildsen ble opptatt av politiske spørsmål i ung alder. Man så tidlig at hun hadde et talent for dette. Thorkildsen vokste opp i Stokke i Vestfold. Her hadde hun noen fine år, og en normal oppvekst. Etterhvert skulle hun vise seg som en ambisiøs kvinne som ikke var redd for utfordringer.

Utdanning og videre karriere

Inga Marte Thorkildsen sørget for å skaffe seg en solid utdanning. Hun har nemlig cand.mag, og har studert blant annet religionshistorie, Midtøsten-kunnskap og statsvitenskap. Som mange andre engasjerte ungdommer valgte hun å jobbe en periode i media. Thorkildsen prøvde seg også etterhvert i andre bransjer. Blant annet så jobbet hun i vikarbyrå, og som medarbeider hos Fjellinjen AS. Hun hadde med andre ord en variert karriere før hun ble politiker på heltid.

Det unge talentet fikk etterhvert flere muligheter i Sosialistisk Ungdom. Til slutt gikk hun nesten til topps i organisasjonen. I 1999 var Thorkildsen en av to kandidater til å ta over som leder av SU. Dessverre endte det med tap etter en hard kamp mot Kari-Anne Moe.

Stortingsrepresentant og statsråd

På tross av dette første nederlaget skulle Thorkildsen slå raskt tilbake. I 2001 ble hun for første gang valgt inn på Stortinget fra Vestfold. Hun markerte seg raskt som en tydelig stemme, og fikk mye oppmerksomhet i pressen. Av mange ble hun sett på som en fremtidig kandidat til å bli leder av SV. Inga Marte Thorkildsen var innvalgt på Stortinget helt frem til 2013. Ved dette valget mistet SV sitt mandat i Vestfold. Valgresultatet var del av en større trend der de rød-grønne ble skadelidende over hele landet. I løpet av tiden som innvalgt på Stortinget var hun også minister i Jens Stoltenberg sin andre regjering. I 2012 gikk hun inn i stillingen som minister med ansvar for barn, likestilling, familie og inkludering. Thorkildsen ble værende i jobben helt frem til det rød-grønne valgnederlaget i 2013. Hun var også nestleder i Sosialistisk Venstreparti i en periode.

Byråd i Oslo

I 2015 tapte de borgerlige partiene kommunevalget i Oslo. Dermed var det klart for et nytt byrå bestående av AP, SV og MDG. Inga Marte Thorkildsen fikk jobben som helsebyråd i Oslo. Dette er en utfordrende jobb i en kommune som tidligere har slitt med utfordringer på helseområdet. Likevel har Thorkildsen vist at hun er en sterk byråd som står godt i stormen. Inga Marte Thorkildsen har vært en sterk forkjemper for kommunale løsninger, og en kritisk røst mot privatisering av helsevesenet.

Inga Marte Thorkildsen er et strålende eksempel på en ung kvinne som har nådd toppen i det politiske Norge. En ny generasjon kan se på henne for å få inspirasjon, og tro på at de kan nå sine drømmer. Thorkildsen er et forbilde for unge kvinner over hele landet.