Ine Eriksen Søreide

 

Ine Eriksen Søreide er Høyre-politiker og landets utenriksminister. Hun har lang erfaring fra flere viktige politiske verv.

Eriksen Søreide er bare 41 år, men har likevel utrettet mye på flere områder innenfor politikken. Derfor var det få som ble overrasket når hun ble utnevnt til utenriksminister.

Unge Høyre

Ine Eriksen Søreide fikk tidlig verv i Unge Høyre. Hun var svært aktiv i ungdomsorganisasjonen og steg etterhvert i gradene. Hun var ambisiøs og ville nå opp og frem. Til slutt endte det med at hun ble leder i Unge Høyre i to perioder. Hun ledet organisasjonen mellom 2000 og 2004.

På Stortinget

I 2005 ble Eriksen Søreide valgt inn som representant for Oslo Høyre på Stortinget. Tidligere hadde hun deltatt i nasjonalforsamlingen som vara for Per-Kristian Foss. Ine Eriksen Søreide var i mange år en viktig stemme i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Senere gikk hun over til å lede utenriks- og forsvarskomiteen. Høyre-kvinnen var blant annet en viktig pådriver for en verneplikt som omfatter kvinner. Dette var et standpunkt som gikk på tvers av partilinjen. Likevel våget hun å tale for en annen løsning enn det flertallet i Høyre ønsket.

Forsvarsminister

I 2013 vant de borgerlige partiene valget i Norge. Erna Solberg valgte da Søreide Eriksen som sin forsvarsminister. Dette var en utfordrende jobb som hun tok på strak arm. Forsvaret har vært inne i en omfattende omstruktureringsprosess. Man måtte tilpasse seg en ny hverdag der spenningsnivået stadig ble høyere. Etter den kalde krigen hadde man bygget ned forsvaret gradvis for å tilpasse seg en mindre krevende sikkerhetssituasjon. Ine Eriksen Søreide fikk oppgaven med å utbedre forsvaret i en tid der man igjen valgte å investere mer i landets sikkerhet. I perioden var det store debatter rundt fremtiden til forsvaret, og mange var kritiske til ministeren sine prioritering. Blant annet var det mange som stilte spørsmålstegn ved de store endringene i Heimevernet. Noen av disse var også personer som selv var en del av dette systemet. Likevel viste hun handlekraft, og gjorde viktige grep for å sikre landets forsvar. Prosessen hun satte i gang vil fortsette i mange år fremover.

Norsk utenriksminister

Søreide Eriksen fikk etterhvert nye utfordringer i Erna Solberg sin regjering. I 2017 ble hun utnevnt til ny utenriksminister etter Børge Brende. Hun fikk skryt av statsministeren for allerede å ha opparbeidet seg en unik internasjonal posisjon som forsvarsminiter. Som utenriksminister vil hun kunne bruke sin sikkerhetspolitiske erfaring til å håndtere viktige internasjonale spørsmål. Det finnes tidligere flere eksempler på at personer med forsvarspolitisk erfaring har fått viktige roller i utenrikspolitikken.

Ine Søreide Eriksen er en fremadstormende Høyre-politiker som allerede har rukket å bli utenriksminister i en alder av 41 år. Hun har gjort en imponerende jobb som forsvarsminister, og har tidligere markert seg sterkt på Stortinget. Gjennom mange år har hun vist at hun takler de fleste utfordringer, og er i stand til å ta på seg utfordrende stillinger. Ine Søreide Eriksen er en talentfull kvinne som kan nå enda lenger i fremtiden.