Hersketeknikker

Det er mange og sammensatte grunner til at så få kvinner ønsker å delta i politisk arbeid. Hersketeknikker og en mannsdominert kultur er et av problemene som gjør politikken mindre appellerende for kvinner.

Det er ikke rart at kvinner vegrer seg mot å ta politiske verv når de blir møtt med dårlige holdninger og uakseptabel oppførsel. Menn må endre seg slik at kvinner kan få større muligheter.

Ukultur

I lokalpolitikken møter mange kvinner en ukultur som er skapt av menn med lang politisk erfaring. Her blir man møtt med hersketeknikker, og enda verre virkemidler. Mange kvinner blir latterliggjort, og føler seg ikke komfortable med å dele sine meninger. Møtene varer enormt lenge, og er tilrettelagt for gamle menn. Resultatet av dette er at mange kvinner trekker seg ut etter kort tid. Det er ikke noe trivelig å være en del av et så mannsdominert miljø.

Flere kvinner

Løsningen på dette er å få med flere kvinner i de politiske prosessene. Da vil man bli kvitt ukulturen, og gjøre det vanskeligere å utsette andre for hersketeknikker. De gamle mennene som trekker i trådene vil ikke lenger ha den samme makten i et bedre system. Partiene bør gjøre mer for å rekruttere flere kvinner slik at kvinneandelen går opp.

Vanskelig i praksis

Det er likevel vanskelig å snu opp ned på situasjonen når kvinnene blir skremt bort fra politikken. Andelen blir ikke noe høyere når kvinner kommer inn, og velger å trekke seg etter kort tid. Derfor er det en kulturendring som må til. Man må finne virkemidler som tvinger mennene til å oppføre seg annerledes. Det nytter ikke bare å snakke om likestilling, men man må også vise det i praksis. Partiene kan for eksempel innføre tydeligere regelverk mot hersketeknikker. I dag er det nærmest fritt frem for de som ønsker å benytter seg av denne typen metoder. Det bør være sanksjoner for de som oppfører seg på denne måten, og klare kjøreregler for hvordan man skal opptre i møter.

Ikke mulig

Det er langt igjen til full likestilling innenfor politikken. Likevel er det ikke umulig å komme dit på sikt. Det krever at alle parter samarbeider om å skapa en bedre politisk kultur. Partiene har et særskilt ansvar for dette, men det har også medlemmene. Hver og en av oss må vise at vi ikke aksepterer hersketeknikker og diskriminering. Når man ser dette bør man gripe inn, og gi tydelig tilbakemelding om at slik oppførsel er uakseptabel.

Hersketeknikker er et stort problem i politikken, og en barriere som hindrer rekrutteringen av kvinner. Det er lite fristende å bli med i et politisk parti når man opplever det som en klubb for gamle menn. Ingen vil bli latterliggjort og behandlet på en dårlig måte. Derfor er det viktig at vi retter søkelyset mot denne ukulturen. Dette er helt nødvendig for å gjøre politisk arbeid mer attraktivt for kvinner.