Hadia Tajik

 

Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet, og et av de største politiske talentene i Norge. Hun er en av landets mest profilerte kvinner med innvandrerbakgrunn.

Tajik markerte seg tidlig både i politikken og på andre arenaer. Hun har oppnådd mye på tross av sin unge alder.

Journalistkarriere

Hadia Tajik begynte tidlig å jobbe i ulike medier. Hun opparbeidet seg raskt et godt omdølmme som journalist, og fikk mange muligheter. I løpet av denne tiden arbeidet hun for blant annet Aftenposten, Dagbladet og VG. Dette ble lagt merke til av mange, og hun ble sett på som en svært lovende person.

Bred utdanning

Hadia Tajik har en omfattende og imponerende utdanningsbakgrunn. Hun tok første en bachelorgrad i journalistikk ved HiS. Dette fulgte hun opp med en master i menneskerettigheter fra Kingston University i Storbritannia. I tillegg har hun fullført en mastergrad i jus ved Universitet i Oslo. Tajik kan også skilte med omfattende språkkunnskaper.

Inn i politikken

Hadia Tajik sjansen som rådgiver i regjeringen i 2006. Hun ble politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Senere ble hun hentet inn i en rådgiverstilling på Statsministerens kontor. Hun fortsatte etterhvert karrieren i flere ulike departementer. Det var derfor naturlig at hun ble en aktuell kandidat til valglisten foran Stortingsvalget i 2009.

Kandidat til Stortingsvalget

I 2009 fikk Haida Tajik sjansen på valglisten til Oslo Arbeiderparti. Dette førte til at hun kom inn i nasjonalforsamlingen. Tajik drev en effektiv valgkamp, og brukte nye kanaler for å nå velgerne gjennom valgkampen. I løpet av perioden fikk hun mange viktige oppgaver for Arbeiderpartiet. Hadia Tajik fikk også fornyet tillit i 2013, og ble valgt til en ny periode. I 2017 skiftet hun fylke, og ble nominert på toppen av listen til Rogaland AP.

Minister

I 2012 ble Hadia Tajik utnevnt til kulturminister i Jens Stoltenberg sin andre regjering. Hun ble dermed den yngste til å tre inn i en slik stilling noensinne. I en alder av 29 år var hun i en særstilling i regjeringen. I tillegg ble hun den første muslimen som noen gang har vært minister i en norsk regjering. Tajik ble en aktiv minister som fremmet mange viktige saker i Stortinget. Hun deltok også aktivt i samfunnsdebatten, og engasjerte seg offentlig innenfor sitt fagområde. Hun ble sittende som kulturminister helt frem til regjeringen måtte gå av etter valget i 2013.

Hadia Tajik har en imponerende historie som bør inspirere mange innvandrerkvinner til å engasjere seg politisk. Hun har allerede utrettet mye i samfunnet, men har fortsatt en stor fremtid foran seg. Det er ingenting i veien for at hun en dag kan bli leder i Arbeiderpartiet, og statsminister i Norge. Mange ser på henne som fremtiden for hennes eget parti, og alt tyder på at det blir spennende å følge med på dette talentet. Hadia Tajik har en imponerende CV som bare fortsetter å vokse.