Flere kvinnelige ordførere!

I Norge liker vi å kalle oss selv verdens mest likestilte land. Likevel har vi sjokkerende få kvinnelige ordførere. Dette må vi gjøre noe med!

Det nytter ikke å hevde at vi er likestilte når de beste jobbene som regel går til menn. I politikken finnes det store forskjeller som må rettes opp.

Langt flere menn

Det er langt flere mannlige enn kvinnelige ordførere i Norge i dag. Det er faktisk bare 120 kvinner som har dette vervet. Dette tilsvarer en andel på barer 28 prosent av ordførerne i landet. Med andre ord utgjør mennene hele 72 prosent av de personene som har dette vervet. Dette sier mye om hvor store mangler vi har i lokaldemokratiet. Kvinnene er ikke i nærheten av å bli representert på lik linje med det motsatte kjønn. Dette kommer enda tydeligere frem når det viktigste vervet i stor grad går til menn. Det er nemlig slik at 39 prosent av kommunestyrerepresentantene er kvinner. Likevel så man ikke i nærheten når det gjelder fordelingen av de viktigste posisjonene.

Ting tar tid

Det er ofte man hører at slike prosesser tar tid, og at endringene vil komme naturlig. Det er en stund siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og ting har allerede tatt altfor lang tid. Det nytter ikke å vente på at ting skal ordne seg på magisk vis. Man må gjøre noe med mangelen på likestilling for å få flere kvinnelige ordførere. Vi må slutte å snakke om at ting ordner seg, og heller se på hva vi kan gjøre nå.

Hva kan gjøres?

Det er dessverre slik at mange velger å ignorer problemet. Da blir det vanskelig å sørge for at landet får flere kvinnene ordførere. I dag er det slik at langt flere menn blir nominert på toppen av listene til kommunevalget. Det er toppkandidaten som har muligheten til å bli ordfører etter valget. Dermed er det ganske enkelt å forstå hvorfor flere menn ender opp med dette vervet. For å få flere kvinnelige ordførere må flere av partiene satse på kvinner.

Et statlig ansvar

Staten har også et ansvar for å bidra til at vi får flere kvinnelige ordførere i fremtiden. Mye handler om å få til en holdningsendring som gir større rom for å satse på kvinner. Staten kan bidra med midler som man kan benytte lokalt. Da kan man for eksempel arrangere kurs for kvinnelige talenter eller gi de spesiell oppfølging på andre måter. Kvinnene i lokalpolitikken må føle at man har tro på dem. Da vil de også i større grad sloss om de gjeveste vervene. Om staten viser vei så vil andre aktører følge etter.

Det er på høy tid at man snakker mer om hvorfor Norge har så få kvinnelige ordførere. Flere kvinner må få sjansen til å prøve seg i det viktigste vervet i kommunene. En andel på 28 prosent er uakseptabel, og altfor liten. I fremtiden bør man satse på å ha minst like mange kvinnelig som mannlige ordførere!