Erna Solberg

 

Erna Solberg ble tidligere omtalt som “Jern-Erna” på grunn av sin tøffe politiske tilnærming. I dag er hun en samlende statsminister og partileder i Høyre.

Solberg hadde en lang vei å gå for og nå toppen av norsk politikk. Til slutt fikk hun belønningen for mange år med hardt arbeid.

Tidlige år

Erna Solberg vokste opp i en vanlig familie i Bergen. Hun slet på skolen på grunn av lærevansker, men hadde fordelen av gode retoriske evner. I barndommen var hun speider, og opptatt av musikk. Solberg studerte på universitet, og fordypet seg i blant annet sosiologi og sammenlignende politikk. Allerede i ungdomstiden hadde hun verv i Unge Høyre. Erna Solberg markerte seg tidlig som en viktig stemme innenfor det politiske miljøet.

Rikspolitisk karriere

Solberg ble valgt inn på Stortinget allerede i en alder av 28 år. Hun var et politisk talent som ble satset på i Høyre. Solberg var en av representantene som brøt ut av Høyre sin gruppe for å stemme frem partnerskapsloven. I tillegg markerte hun seg som en forkjemper for selvbestemt abort.

Kommunal- og regionalminister

I 2001 ble Erna Solberg medlem av Kjell Magne Bondevik sin andre regjering. Hun ble en tydelig og sterk kommunal- og regionalminister som fikk mye oppmerksomhet. Det var i denne tiden at hun fikk kallenavnet “Jern-Erna”. Dette var en fornorsket variant av kallenavnet til Margareth Thatcher, som var kjent som “The Iron Lady”. Solberg opparbeidet seg raskt stor respekt, og ble en viktig brikke i regjeringssamarbeidet.

Ny leder i Høyre

Erna Solberg ble ny partileder etter at Jan Pettersen valgte å trekke seg. Det første Stortingsvalget endte med et brutalt nederlag for Høyre. I etterkant var det mange som spekulerte i om Solberg kunne fortsette. Kommunevalget i 2007 ble heller ingen opptur for Erna Solberg sitt parti. Høyre gikk på et nytt nederlag i 2009, og det ble en lang vei til makten.

Statsminister

I 2013 fikk de borgerlige partiene flertall på Stortinget. Da var alt klart for Erna Solberg som ny norsk statsminister. Venstre og KRF valgte å stå utenfor samarbeidet, og ble støttepartier til en regjering bestående av Høyre og FRP. Samarbeidet med støttepartiene ble etterhvert utfordrende, og den innledende samholdet ble svakere. Likevel fortsatte de små partiene å støtte regjeringen ut hele perioden. I forkant av valget i 2017 sa KRP at de ikke lenger ønsker en samarbeidsavtale. Partiet ville heller gå for en rolle som selvstendig og konstruktivt opposisjonsparti.

Valgresultatet ble et klart borgerlig flertall. Likevel hadde den borgerlige siden en viss tilbakegang, og resultatet innebar at regjeringen er avhengig av både Venstre og KRF. Erna Solberg fortsetter likevel som statsminister, og begge disse partiene har gitt klart uttrykk for at de støtter henne.

Erna Solberg har blitt en folkekjær statsminister som virker samlende for en hel nasjon. Hun er en kvinne som har hatt mye motgang, men som alltid har kjempet for det hun har trodd på. Solberg er den andre kvinnelige statsministeren i landets historie. Hun har nok en gang vist at kvinner kan fylle de viktigste rollene i det norske samfunnet.