Forside

Velkommen til Selvsagt-kvinner.no! Dette er en nettside som setter søkelys på kvinner i politikken. Det er altfor få kvinner som deltar i demokratiske prosesser i Norge, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

På denne siden vil du kunne lese om kvinnekampen i politikken. Vi vil utfordre samfunnet til å velge flere kvinner inn i viktige posisjoner.

Viktig debatt

Vi ønsker å engasjere oss i debatten om kvinner i politikken. Derfor vil vi kommentere forskjellige problemstillinger og saker som dukker opp. Vi håper at mange vil støtte opp om våre budskap, og selv ta del i debatten. På dette nettstedet vil vi ikke være redde for å stå opp for kvinner uavhengig av reaksjonene som kommer.

Forbilder

Kvinner som lykkes i politikken får altfor like oppmerksomhet. Derfor blir ikke de kvinnelige forbildene tydelige nok i offentligheten. Dette kan ha negative konsekvenser for rekrutteringen, og gjøre at mange vegrer seg mot å engasjere seg politisk. Vårt svar på dette er å promotere de kvinnene som lykkes i politiske verv. Vi ønsker å skrive mye om disse, og gi leserne innblikk i deres liv.

Ulikheter i samfunnet

Det er mange som hevder at likestillingskampen er et tilbakelagt stadium. Politikken er bare et eksempel på at dette ikke er tilfellet. Om man ser på næringslivet så ser man at kvinner er kraftig underrepresentert i lederstillingen. Dette gjelder også på andre samfunnnsområder. Det er med andre ord langt igjen til full likestilling i Norge. Derfor må alle gode krefter gå sammen om å si ifra om kritikkverdige forhold. Altfor mange kvinner blir presset ut, og hindret i å få en god karriere.

Press mot myndighetene

Vi ønsker å bidra til og sette press på myndighetene. Endringer i lovverket er nødvendig for å få med flere kvinner på politiske aktiviteter. Kjønnskvotering og andre ordninger er nøkkelen til å få en slutt på mannsdominansen i norsk politikk. Det nytter ikke å regne med at alt skal skje av seg selv. Denne holdningen har man hatt helt siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Faktum er at vi fortsatt ikke har likestilling i praksis. Derfor må myndighetene ta de grepene som er nødvendige for å få til fundamentale endringer. På Selvsagt-kvinner.no vil vi gjøre det vi kan for å påvirke politikerne.

Innspill til nettsiden

Vi er opptatt av at flest mulig skal engasjere seg for kvinner i politikken. Derfor setter vi pris på alle innspill som kan gjøre oss bedre. Det er bare å ta kontakt om man har spørsmål eller ønsker å gi tilbakemeldinger. Denne nettsiden baserer seg på frivillighet, og vi vil ikke alltid være i stand til å svare alle. Likevel vil vi gjøre vårt ytterste for å holde en god dialog med så mange som mulig. Vi trenger støtte fra alle som er opptatt av likestilling i politikken.

Vi håper at så mange som mulig vil reflektere over mangelen på kvinner i politikken. På denne nettsiden kan man lese debattinnlegg og artikler som beskriver problemene i norsk politikk. Vi vil løfte frem alle de kvinnene som gjør en god jobb for demokratiet. Alle disse fortjener å bli løftet frem, og er gode forbilder for fremtidige kvinnelige politikere.